Červen 2016

Mylné představy o vyhynutí dinosaurů

30. června 2016 v 16:40 Pravěké zajímavosti
Jak jistě všichni vědí, dinosauři zmizeli z povrchu Země před 65 miliony lety. Dodnes však přetrvávají mezi lidmi mylné představy o jejich zániku. Jsou to převážně tyto:

1. Dopad asteroidu byl jediným důvodem, proč dinosauři vymřeli
Mnoho lidí si i dnes myslí, že právě dopad asteroidu na Zem měl na svědomí vymření dinosaurů. Nicméně to není tak úplně pravda. Na Zemi se totiž již před dopadem asteroidu odehrávala globální katastrofa - řada sopečných erupcí, které sužovaly modrou planetu statisíce let. Na základě mnoha výzkumů se vědci shodli, že tyto erupce začali zhruba 250 tisíc let před začátkem vymírání a trvali celkem 750 tisíc let do doby, kdy postupné vymírání završil právě dopad asteroidu.

2. Všichni dinosauři vymřeli ve stejný čas
Podle nejlepších znalostí bylo vymírání K-T (vymírání, které se odehrálo na přelomu křídy a terciéru) završeno dopadem enormně silného meteoritu na ostrov Yucatán v Mexiku, který způsobil celosvětovou katastrofu, jež přešla v nejznámější masové vymírání. Síla vyvolaná dopadem meteoritu se odhaduje na několikatisícinásobně vyšší, než by byla exploze všech současných jaderných zbraní. Nicméně to neznamená, že všichni dinosauři byli okamžitě usmrceni. Jedinými dinosaury, kteří zemřeli okamžitě, byli ti, kteří se nacházeli v epicentru dopadu. Dopad meteoritu pak zvedl obrovský oblak prachu, který zastínil Slunce a způsobil postupný zánik: vegetace, býložravých dinosaurů - kteří se živili rostlinnou stravou, a dále masožravců živící se býložravci. Tento proces vymírání trval dalších 200 000 let, což je sice krátká doba v geologickém časovém měřítku, avšak dlouhá doba za života dinosaurů.

3. Dinosauři byli jediní tvorové, kteří vymřeli
Už jen při úvaze, že dopad asteroidu rozpoutal zemětřesení, tsunami, požáry a vlivem množství zplodin uvolněných do atmosféry i výrazné změny klimatu, nemohli být jedinými tvory, jež při tomto procesu zahynuli, dinosauři. Spolu s dinosaury nadobro opustili planetu nejen pterosauři a plesiosauři, ale i amoniti, belemniti, některé ryby a drobné jednobuněčné organismy s vápenitými schránkami, tvorové vedoucí jistou potravní specializaci či tvorové těžší než menší pes. Oproti tomu všežravý savci se mohli snadno ukrýt v norách a navíc měli širší nabídku potravních zdrojů, a tak přežili. Dále přežití krokodýlů je dáno minimálně tím, že si zvykli na potravu v podobě detritu (organismy v různém stupni rozkladu). Hadi a ještěři přežili zejména díky své menší velikosti a velmi přizpůsobivému metabolismu. Ptáci taktéž přežili díky schopnosti přizpůsobit se.

4. Dinosauři byli oběťmi vůbec prvního masového vymírání
Což není pravda, neboť Zemi postihlo již před událostí K-T mnoho hromadných vymírání. V roce 1982 paleontologové Jack Sepkoski a David M. Raup stanovili označení "Velká pětka vymírání" pro pět největších hromadných vymírání v průběhu dějin Země. Jednalo se o tato vymírání:
- ordovik-silur
- pozdní devon
- perm-trias
- trias-jura
- křída-paleogén
Nejrozsáhlejší z nich bylo "velké permské vymírání, při němž během relativně krátkého období vymřelo zhruba 95% mořských a 70% všech pozemských organismů. Došlo k němu nejpravděpodobnější kvůli vulkanické činnosti, která zapříčinila silné oteplení zemského povrchu, pokles kyslíku jak v atmosféře, tak v oceánech, dále pokles hladiny moří a vzrůst jejich salinity.

5. Dinosauři prosperovali až do vymření
Ano dinosauři byli sice vrcholnými pány své doby, nicméně, čím víc se blížil jejich zánik, tak se jejich ekosystém také značně měnil, což na dinosaury mě mělo velký vliv. Druhohorní podnebí je charakterizováno převážně výraznými výkyvy teplot a podle současných výzkumů se dinosauří adaptabilita na nové klimatické výkyvy výrazně zpomalila v polovině křídového období. Výsledkem pak bylo, že v okamžiku K-T události byli dinosauři méně diverzifikováni, než například ptáci, savci nebo dokonce i prehistoričtí obojživelníci.

6. Někteří dinosauři přežili až do dnešních dnů
Je velmi nepravděpodobné, že by někteří dinosauři přežili v tak hojném počtu, aby dokázali přežít až do dnešních dnů. Navíc se žádné fosilie mladší jak 65 milionů let nikdy nenašli. I když dnes z mnoha koutů zemí slýcháme o tzv. přeživších dinosaurech, po kterých pátrají nejen různí nadšenci ale i někteří vědci zabývající se tímto tématem, žádné skutečně přesvědčivé důkazy o jejich existenci nemáme. Nicméně i přesto, že všechny ty charakteristické druhy dinosaurů vymřely před 65 miliony lety, jedna jejich linie přetrvává dodnes. Dinosauří linie známá jako Aves neboli ptáci, jež se vyvinula už před 150 miliony lety, se za tu dobu stihla rozvinout do nejrozmanitějších forem, od kolibříka přes tučňáka až po pštrosa. Dnes nám tak mohou tito potomci drobných teropodních dinosaurů, konkrétně maniraptorů, připomínat své ztracené příbuzné.


Tímto bych se chtěl omluvit za katastrofální neaktivitu, ale bylo toho na mě opravdu hodně a musel jsem si dát zkrátka pauzu. Ale dnes bych rád znovu vstoupil mezi aktivní členy a budu se snažit psát články, jak jen budu moct.

Přeji hezký zbytek dne, Dinosaurss :-)