Leden 2016

Mandschurosaurus

30. ledna 2016 v 20:50 Ptakopánví (Ornithischia)
Mandschurosaurus byl rod hadrosaurida, který obýval Zemi v době svrchní křídy před 70 až 65 miliony lety stupně Maastricht, jehož fosilní pozůstatky byly nalezeny v Číně, Laosu a v Mongolsku. Jednalo se o bipedálního býložravce, který klesal na všechny čtyři jen v době krmení, kdy okusoval zobákem rostoucí vegetaci, kterou tvořili kapradiny a přesličky. Mandschurosaurus se stal vůbec prvním čínským dinosaurem, který byl určen. Tento rod měl plochou hlavu, která postrádala hřeben. Dost dlouho přežívala mylná domněnka, že kachnozobí dinosauři žili ve vodě, jelikož si z fosilních nálezů vědci mysleli, že na končetinách mezi prsty se nacházelo něco jako plovací blána, a že ocas byl zploštělý, a to některým vědcům stačilo k tvrzení, že byli dobrými plavci. Avšak to, co bylo pokládáno za plovací blánu, jsou spíše polštářky pod chodidly, takže ještěr většinu času trávil na zemi, a ocas který byl interpretován jako kormidlo, byl prostoupen systémem tvrdých šlach, které jej činili příliš toporným pro tento účel. Mandschurosaurus pravděpodobně nedokázal běžet dostatečně rychle na to, aby dokázal uniknout nepřátelům, postrádal také jakékoliv obranné prostředky, jakými mohli být různé typy hrotů nebo štítů, a tak se tento "mandžuský ještěr", jak zní jeho jméno v překladu a bylo mu dáno podle oblasti v Číně, kde byl objeven, sdružoval do stád, které při hledání nových pastvin a stěhování od severu k jihu čítalo až desítky tisíc jedinců a dávalo mu tak větší šance na přežití. Dosahoval délky osmi metrů a na výšku téměř pět metrů, takže se jednalo o značně velkého dinosaura. Hmotnost je odhadována na zhruba dvě tuny. Druh M. amurensis byl popsán v roce 1925 a druh M. laosensis v roce 1943.Rhabdodon

29. ledna 2016 v 21:45 Ptakopánví (Ornithischia)
Rhabdodon byl rodem ornitopodního dinosaura, který žil v době pozdní křídy před asi
70-65 miliony lety stupně Maastricht v Evropě na území Francie, Španělska a na zaniklém ostrově Hateg rozkládajícím se tehdy v Rumunsku. Pozůstatky velmi podobných dinosaurů jsou také známé z České republiky, takže je možné, že se jednalo právě o tohohle živočicha. Rhabdodon se vyskytoval ve dvou rozměrných variantách, a sice v normální velikosti a v trpasličí formě na ostrově Hateg. Jednalo se o menšího, podsaditého býložravce, který měl rohovitý zobák s tupými zuby, které se skvěle hodily k drcení tuhé rostlinné stravy, kterou tvořily rostliny, jako jsou různé typy nízkých křovin, cykasy a jehličnany. Rhabdodon většinu času chodil po svých zadních nohou, ale na všechny čtyři klesal v případě, když oštipoval listí z vegetace. Měl vynikající čich, který mu napomáhal k nalezení té nejšťavnatější rostliny a popřípadě ho varoval před přibližujícím se nebezpečným predátorem. Pomocí dlouhého ocasu udržoval rovnováhu při rychlém běhu, například když prchal před nepřítelem. Rhabdodon se velmi pravděpodobně sdružoval do stáda, ve kterém měl větší šanci přežít útoky masožravců. Při prvním náznaku hrozby dokázal kličkovat na všechny strany tak, aby uprchl před zuby a drápy útočníka. Jemu nejvíce podobný dinosaurus byl Tenontosaurus. Rod dnes obsahuje dva druhy. V roce 1869 byl popsán typový druh R. primus a v roce 1991 druh R. septimanicus. Jeho jméno v překladu znamená "rýhový zub" a bylo mu dáno podle tvaru jeho zubu. Tento býložravec byl dlouhý kolem 4 metrů, vysoký asi 2 metry a jeho hmotnost se pohybovala do 450kg (v závislosti na ostrovním nebo kontinentálním typu).


Omlouvám se také za neaktivitu, ale poslední dobou je toho zkrátka hodně.