Únor 2015

Borhyaena

22. února 2015 v 19:26 Život po dinosaurech
Borhyaena byla rodem jihoamerického vačnatce pocházejícího z Argentiny a Chile před asi 23- 17 miliony lety, kdy právě probíhala změna v rozložení kontinentů a redukce rozsahu mělkých moří, na celém světě docházelo k expanzi tropického a subtropického lesa a v sušších oblastech se rozšiřovaly křovinaté biotopy. Borhyaena je známá pouze ze dvou nálezů fosilního materiálu pocházejících právě z již zmíněných dvou oblastí. Borhyaena vzhledově velmi připomínala křížence medvěda a psa a měla i stejnou rozmanitost velikostí. Někteří jedinci mohli dosáhnout délky i 150 cm a váhy kolem sta kilogramů, zatímco jiní například 90 cm na délku a výšky jen asi 36 cm v kohoutku. Lebka byla robustní, dlouhá a docela těžká. Její čelist byla mimořádně silná a měla výrazné tesáky a velké stoličky s třenovými zuby, které sloužily k rozmělňování potravy. Borhyaena měla krátké nohy hodící se na šplhání po stromech, a které nebyli uzpůsobené na štvaní kořisti, tak jako to dělají současné hyeny, nicméně se výborně hodily na lov ze zálohy, protože krátké nohy jí umožňovaly pracovat velmi rychle, také měla dlouhý ocas. Borhyaena byla živočichem, který došlapuje na zem celými ploskami chodidel, to znamená, že byla ploskochodec. Je velmi pravděpodobné, že samice rodu Borhyaena žily v rodinných klanech či tlupách, kde zůstávaly po celý život, avšak samci byli dozajista samotáři, kteří se k tlupám připojovali většinou jen v období rozmnožování. V těchto uspořádáních se členové dorozumívali pomocí různých postojů, jakými můžou být například rozličné hlasové projevy. Byly to víceméně noční tvorové, takže byly aktivní především za soumraku a v noci, ale není to přímo pravidlem. Je možné, že si dokonce mohla tato stvoření vyhrabávat podzemní nory, kde se pak mohla schovávat za dne, a nebo zkrátka jen tak polehávala ve stínu stromů či v jeskyních. Za zmizení tohoto tvora z fosilních záznamů pravděpodobně může ztráta vhodného prostředí. Již v roce 1887 se uskutečnil její popis, a to argentinským paleontologem Florentino Ameghinem.