Říjen 2012

Rozkvět savců

25. října 2012 v 11:35 Pravěké zajímavosti
Poté, co před 65 miliony let vyhubil asteroid o průměru 10 kilometrů tehdejší vládce- dinosaury, nastal opravdový rozvoj přeživších savců. Nehrozilo jim již žádné nebezpečí ze strany jejich úhlavních nepřátel, a navíc se jim otevřely široké možnosti při získávání potravy i využití nových míst pro život. Před asi 30 miliony let dosáhl vývoj savců již takového stupně, že se z nich stali nejrychlejší, nejsilnější a také nejinteligentnější živočichové na Zemi. V té době byli rozšířeni již po celém světě, na všech místech, kde byly vhodné podmínky pro život.

Býložravci
Mnohé z raných forem savců patřily mezi býložravce. Ti se živili především listím a měkkými rostlinami. Většinou to byla pomalá a neohrabaná zvířata, která často dorůstala mnohem větších rozměrů, než na jaké jsme u suchozemských savců zvyklí dnes.

Příklad: Býložravé Uintatherium dorůstalo velikosti nosorožce. Vyznačovalo se především třemi páry krátkých kostěných rohů. Také mělo masivní končetiny s pěti krátkými prsty. Žilo v Eocénu a možná bylo největším savcem této doby.

Hlodaci
Savci, kteří měli silné ostré zuby, se živili okusováním a ohlodáváním kořenů a kmenů stromů a keřů. Dostali jméno hlodavci a již jejich první zástupci byli docela podobní dnešním myším, krysám, králíkům či zajícům.

Příklad: Stylinodon byl hlodavec, který dorůstal velikosti jezevce. Lebka naznačuje, že měl tupý obličej a velmi krátký čenich. Stylinodon byl jedním z nejrychleji vyspělých savců po zániku dinosaurů.

Šplhavci
Jedna skupina savců -primáti- se naučila šplhat a osídlila koruny stromů. Během milionů let se z prvních primátů vyvinuly poloopice a opice, později přišli lidoopi- a také člověk. Rané formy primátů se podobaly veverkám, lemurům a některým opicím.

Příklad: Smilodectes se podobal lemurům. Měl malou lebku a protistojné palce na rukou i na nohou. Pochází ze Severní Ameriky.

Ve vzduchu
Některým savcům žijícím na stromech se mezi končetinami vyvinuly kožní záhyby, které jim dovolovaly klouzavý let od stromu ke stromu- jako např. Planetetherium. Přibližně ve stejnou dobu se jedna skupina hmyzožravců přeměnila v netopýry, kteří mají dokonalá křídla z kůže napjaté mezi prodlouženými prsty předních končetin.

Příklad: Icaronycteris byl jeden z prvních netopýrů. Velmi se podobal moderním netopýrům, ale stále měl některé primitivní rysy. Jeho rozpětí bylo okolo 37 centimetrů.

Masožravci
Část savců se místo rostlinami a hmyzem začala živit masem jiných zvířat. Některé z těchto prvních šelem byly podobné lasičkám a vydrám, jiné lvům, vlkům a medvědům.

Příklad: Patriofelis byl jednou z prvních velkých koček. Měl krátké nohy, to naznačuje, že byl špatný běžec- naopak to mohl být výborný plavec. Jeho blízkým příbuzným je Oxyaena.

Do hlubin oceánů
Malá část suchozemských savců zvládla přechod do hlubin oceánů. Časem se jim vyvinula hladká těla proudnicového tvaru, vhodná pro život ve vodě. A tak se první mořští savci pomalu přeměňovali ve velryby, delfíny a ploutvonožce.

Příklad: Pakicetus byl primitivním předchůdcem kytovců a příliš se nelišil od dávných sudokopytníků. Ve skutečnosti spíše připomínal mesonychidy než velryby.

Microraptor

4. října 2012 v 16:59 Plazopánví (Saurischia)
Microraptor ("malý lupič") byl malý opeřený teropod podobný ptáku, který pravděpodobně představoval přechodné stádium mezi dinosaury žijícími na zemi nebo na stromech a ptáky schopnými letu pomocí mávání křídel. Měl letová pera na předních končetinách podobně jako ptáci, ale na rozdíl od nich měl také na šplhavých zadních nohou peří. Ze stehen i holení vyrůstala zašpičatělá pera a mikroraptor tak vypadal, jako by měl čtyři křídla. Pozdější bádání dokázalo, že "zadní křídla" neměla nadnášející sílu a nedala se užít k aktivnímu letu, ale dovolovala plachtění. Když rozprostřel zadní i přední končetiny, mohl vytvořit povrch pro klouzavý let umožňující plachtění ze stromu na strom. Další adaptaci k letu představuje velmi krátké pevné a silné tělo pouze s několika hřbetními obratli. Ocas byl také opeřený a pravděpodobně sloužil jako kormidlo. Jedná se o dromaeosaurida, ale podobal se i troodonům. Prehistorickou Čínu obýval před asi 130-120 miliony let ve spodní křídě a jeho fosilní pozůstatky se nacházejí především v oblasti Liaoning. Je známo již kolem 300 fosilních jedinců a dá se předpokládat, že v tehdejších ekosystémech byl velmi početný. V roce 2010 vědci oznámili, že u druhu M. zhaoianus byl objeven střevní obsah- šlo o savčí kosti. Tudíž se živil jak známým hmyzem, tak i masitou stravou. Vedle již popsaných druhů (M. zhaoianus a M. gui) byl v roce 2012 popsán třetí druh, Microraptor hanqingi. Ten je s délkou kolem 1 metru největším ze všech tří druhů. Navíc studie z března roku 2012 prokazuje, že tento mikroraptor byl zbarven černě s opalizujícím odleskem peří.