Červenec 2011

Za týden zpátky :)

29. července 2011 v 22:25 | dinosaurss
Zítra ,tedy 30.7. odjíždím s rodiči na dovolenou někam na Vysočinu ,asi těžko tam bude nějaký signál a pochybuji ,že tam bude internet ,proto nebudu moct psát další články. Ale týden v přírodě mi určitě prospěje ,budu tam chodit do lesa na hřibky a třeba pozorovat zvířata ,která zde žijí. Plánuji ,že po večerech ,místo televize si budu číst knihy o pravěku...Doufám ,že si tento týden užijete stejně jako já! Jak už se jednou zmínil HASS ,týden není opravdu dlouhá doba ,než se nadějete budu zpátky a budu psát další (doufám ,že) zajímavé články!:)
S pozdravem ,dinosaurss..

Masiakasaurus

29. července 2011 v 22:00 Plazopánví (Saurischia)
Masiakasaurus znamená -zlomyslný ještěr. Tento teropod byl celkem malý ,na délku měřil pouhý 1,8 metru. Obýval území dnešního Madagaskaru ,žil ve svrchní křídě a náležel ke skupině abelisaurů. Abelisauři byli běžně rozšířeni na jižní polokouli, kde tehdy existovala jediná pevnina nazývaná Godwana. Masiakasaurus stojí za zmínku kvůli své jedinečné čelisti a uspořádání zubů. Konce čelisí se vytáčely ven, a proto se zdálo ,že zuby trčí dopředu. Malé zuby vpředu byly uzpůsobeny pro uchopení kořisti ,nikoli pro trhání a rozsápání ,jako tomu bylo u velkých teropodů.


Eocursor

22. července 2011 v 13:22 Ptakopánví (Ornithischia)

Eocursor (''dávný běžec'') byl malý, jeden metr dlouhý, dvounohý býložravec, který žil v jižní Africe v období svrchního triasu. Nemusel to být pravý ornitopod, spíše by se dal považovat za jednoho z jejich předchůdců. Jeho zuby se podobaly zubům dnešních leguánů a byly uzpůspbeny pro požírání rostlin a hmyzu. Měl holení kost delší než stehení, a to je výmluvná známka toho ,že rychlost byla jeho nejspolehlivější ochranou.

Eocarcharia

22. července 2011 v 13:07 Plazopánví (Saurischia)
Tento sedmimetrový teropod žil v Nigeru v Africe před 110 miliony lety (spodní křída). Jeho zuby byly jako čepelky, které hladce odřezávaly potravu. Nad očima měl výrazné kostěné oblouky ,které stejně jako temeno lebky tvořila velmi silná kost- silnější než u ostatních teropodů. To může znamenat ,že se tito teropodi během říje sráželi hlavami. Eocarcharia byla mnohem menší než její pozdější příbuzný Carcharodontosaurus. Jeho jméno znamená: ''dávný žralok''.


Systematika dinosaurů

20. července 2011 v 16:28 Pravěké zajímavosti
Všichni dinosauři byli archosauřy (''vládci plazů''). Rozlišujeme ptazapánvé dinosaury a ptakopánvé dinosaury. Plazopánví se dále dělí na teropody a sauropodomorfy. Teropodi byli masožravci, např. Tyrannosaurus nebo Deinonychus- a vlastně také ptáci. Sauropodomorfové byli býložravci ,kteří měli dlouhý krk, jako třeba Diplodocus. Druhou hlavní skupinou dinosaurů ,ptakopánvé ,tvořili jen býložravci. Ptakopánví se dál dělí na tzv. obrněné dinosaury (tyreofany) a cerapody. Mezi cerapody patří ornitopodi, ceratopsidi (rohatí dinosauři) a pachycefalosauři.
TEROPODI: Teropodi byli (nejspíš) první dinosauři ,kteří se objevili ,a (určitě) ze všech dinosaurů nejúspěšnější. Jednalo se o první suchozemské živočichy se vzpřímeným postojem a o první opeřence. Mezi teropody patří samí masožravci.
Příklad: Coelofyzidi- Tito malí, štíhlí, dlouzí masožravci se objevili v triasu. Celurosauři- Tito krutí lovci patří mezi nejznámější dravce druhohor. Dromaeosauři- Tito dinosauři byli ve vývoji nejblíže ptákům. Patřili k nim ''raptoři'', draví dinosauři. Ptáci- Ptáci nebyli jedinou skupinou opeřených teropodů ,ale jsou jediní ,kteří přežili hromadné vymírání na konci druhohor.
SAUROPODOMORFOVÉ: Sauropodomorfové se dělí na dvě skupiny: prosauropody a ''pravé'' sauropody. Byli prvními velkými býložravci živícími se ve výši více jak tři metry nad zemí. Velikostí se jim potom již žádný suchozemský tvor nevyrovnal.
Příklad: Prosauropodi- Triasoví obři s dlouhým krkem byli první skupinou velkých býložravců. Vymřeli na začátku jury. Sauropodi- Ttito dinosauři byli obři s dlouhým krkem, dlouhým ocasem a malinkou hlavou. Byla to největší zvířata ,jaká kdy chodila po souši.
OBRNĚNÍ DINOSAUŘI: Tyreoforani byli charakterističtí výrůstky (pláty, trny, bodce) , které vznikaly z kůže. Tito dinosauři spoléhali na obranu ,protože nedokázali teropodům utéct.
Příklad: Stegosauři- Tito většinou jurští dinosauři se bránili trny na ocase; pláty na hřbetě zdřejmě sloužily k jiným účelům. Jejich těla byla obrovská, ale hlavičky malé. Ankylosauři- Tito těžce obrnění dinosauři žili převážně v křídě. Hřbet jim pokrývaly hroty, chránily je desky na hřbetě a hlavě. Pozdější rody měli navíc na ocase masivní kostěnou palici.
CERAPODI: Zástupci tohoto podřádu ptakopánvých měli na vnitřní straně dolních zubů silnější vrstvu skloviny. Zuby se rychleji opotřebovávaly na straně s tenčí sklovinou ,čímž získávali ostřejší okraje. Ty se neustále během kousání brousily a díky jejich ostrosti se mohli jejich nositelé živit velmi tuhými ,vláknitými rostlinami.
Příklad: Ornitopodi- Ornitopodi žili od triasu až do křídy. Někteří z kachnozobých ornitopodů dorůstali téměř velikosti sauropodů. Ceratopsi- Rozkvětu se dočkali až jako poslední z dinosaurů. Obranné rohy a štíty měli pouze na hlavě. Pachycefalosauři- Dinosauři s klenutou lebkou patří mezi dinosaury k nejvzácnějším. Právě lebka byla nejspíš jejich obranným prostředkem.


Popis: Todle stádo diplodoků prochází řídkým lesem v období svrchní jury. Stádo putuje z místa na místo a hledá nové území s bohatými živinami -chutnými větvičkami. Všimněte si ,obrovské výšky jedinců ,dosahující až do korun pradávných jehličnanů.

Bolodon crassidens

18. července 2011 v 14:51 Savci žijící souběžně s dinosaury
Bolodon crassidens je malý jen 20 centimetrů velký, vyhynulý savec z období spodní-svrchní křídy. Obýval lesnaté oblasti Evropy a Severní Ameriky. Tento druh je známý z fosilií nalezené v Anglii. Živil se menším hmyzem ,ale i bobulemi ,které nasbíral v lese. Jeho váha se jen odhaduje ,nikdo přesně neví kolik kilogramů doopravdy vážil. Toto zvíře nebylo samotářské ,žilo v páru a někdy i v malých skupinách.

Fabrosaurus

16. července 2011 v 12:10 Ptakopánví (Ornithischia)
Fabrosaurus (''Fabrův ještěr'') byl malý ,jen jeden metr dlouhý, býložravý dinosaurus ,který byl jedním z prvních ptakopánvých. Fabrosaurus však mohl ''vymřít'' podruhé: jeho název se opíral o nález jen několika zubů- fabrosaurus měl být ztotožněn s podobným býložravcem lesothosaurem. Popis lesothosaura však vychází z lépe zachovaného jedince. Pro vědce je fabrosaurus: nomen dubium čili pochybné jméno. Žil na území dnešní jižní Afriky v období spodní jury.


Talenkauen

15. července 2011 v 9:57 Ptakopánví (Ornithischia)
Význam jména: malá lebka
Doba: svrchní křída
Zařazení: ornitopod
Velikost: délka 4 m
Naleziště,popsán: Argentina, 2004

Tento malý argentinský ornitopod žil koncem křídy, ale připomíná spíše jurského ornitopoda. Na bocích měl řady malých (cca 3 mm), překrývajících se tvrdých destiček, které však byly příliš tenké na to ,aby jej chránily před predátorem- na rozdíl od ochranných krunýřů ankylosaurů a stegosaurů. Talenkauen měl dlouhé nohy a lehkou stavbu těla, a tak byl jeho hlavní ochranou útěk.


Euoplocephalus

12. července 2011 v 14:08 Ptakopánví (Ornithischia)
Euoplocephalus (''dobře obrněná hlava'') byl asi 2 tuny vážící , 8 metrů dlouhý a 2,5 metru vysoký býložravý dinosaurus. Je to dinosaurus ,kterého si lidé nejčastěji vybaví ,když se řekne ankylosaurus neboli dinosaurus jako tank. Několik posledních ocasních kostí srůstalo a přeměnilo se ve velký ocasní kyj. Když dospělý Euoplocephalus zamával ocasem do stran ,mohl úderem rozdrtit tyrannosaurovu nohu. Když byl obklíčen ,prostě se přitiskl k zemi ,takže nahoře zůstal jen jeho neprokousnutelný krunýř. Nejnebezpečnější Euoplocephalovou zbraní byl dvouhlavý kyj na konci dlouhého, zpevněného ocasu. Žil ve spodní křídě a obýval území dnešní Severní Ameriky (Kanady). Tento masivní ankylosaur byl popsán roku 1910.
Žeroucí Euoplocephalus.
Ohromný ,nebezpečný kyj.Dromaeosaurus

12. července 2011 v 13:28 Plazopánví (Saurischia)
DROMAEOSAURUS
výslovnost: Dromeosaurus
Význam jména: ještěr běžec
Doba: svrchní křída
Zařazení: teropod
Potrava: masožravec
Velikost: délka 1,8 metru
Naleziště, popsán: USA ,Kanada, 1922
Tento malý teropod byl robustnější ,než další členové jeho čeledi. Zuby měl dost silné, aby trhaly, ale nemohly kousat. Na předních končetinách měl ozdobné peří ,létat však neuměl. Někteří tohoto dinosaura nazývají ''křídovým vlkem''. Je to však označení zavádějící ,protože s vlkem neměl nic společného- především to byl plaz ,nikoli savec. Jeho blízkým příbuzným je Deinonychus. Patřil do čeledi Dromaeosauridae.
Zuřivý Dromaeosaurus.
Dromaeosaurus!
Útočící Dromaeosaurus