Květen 2011

Elasmotherium

29. května 2011 v 18:47 Život po dinosaurech
Elasmotherium (''bestie tenkých plechů'') je vyhynulý nosorožec 2x tak větší ,než ti dnešní. Na délku měřil 5-6 metrů a v kohoutku 2,7 metru. Vážil kolem 5-7 tun. Toto zvíře bylo velice krátkozraké ,ale mělo velmi dobrý čich. Měl samozdřejmě na hlavě roh ,který byl velký skoro 2 metry. Elasmotherium žilo na stepích poblíž malých řek nebo potoků. Bylo býložravé -živilo se rostlinnou potravou zejména trávou ale nepohrdlo ani malými keříky. Žil v Asii od Pliocénu (před 3,6 miliony let) a vyhynulo v Pleistocénu (před 126 000 lety) v důsledku toho ,že se klima začlo oteplovat a jeho biotypy zmizely.

Eurhinodelphis

29. května 2011 v 17:49 Tvorové dávných vod
Eurhinodelphis (''dobře nosatý delfín'') -bylo kolem dvou metrů dlouhé zvíře. Vypadal podobně jako dnešní delfín nebo sviňucha ,ale jeho horní čelist byla protáhlá do ostré špičky podobně jako u mečouna. Taky svůj dlouhý ''nos'' používal podobně jako mečoun.Měl dlouhé a ostré zuby. Mohl se dorozumívat podobně jako dnešní velryby. Jeho mozek měl stejné rysy a byl skoro stejný jako mají dnešní delfíni. Možná taky pomáhal orientovat se a navigovat v různém prostředí. Eurhinodelphis byl úzce spjat s Macrodelphinusem. Patřil do vymřelé rodiny Eurhinodelphinidae. Žil v období pozdního až středního miocénu.

Trilobit

28. května 2011 v 11:38 Život před dinosaury
Trilobiti žili v prvohorách před asi 550 miliony lety (období Kambrium) v mělkém moři,vyhynuli před asi 300 miliony lety (během katastrofy na rozhraní permu a triasu). Dosahovali velikosti od jednoho milimetru až po 90 centimetrů. Jejich tělo se skládalo ze tří článků : hlava (cephalon), hruď (thorax) a zadeček (pygidium).Kusadla neměli ,potravu si cpali jakýmsi ''víčkem'' na spodu hlavy. Živili se drobným materiálem v kalu u dna ,někteří dokonce napadali jiné trilobity pro svou obživu. Mohli se stáčet do klubíčka a chránit se tak při napadení. Jednými z jejich úhlavních nepřátel byli hlavonožci, dále ryby ,anomalocarisové... Celkově bylo až dodnes popsáno víc jak 17 000 druhů trilobitů.

Diatryma

27. května 2011 v 16:10 Život po dinosaurech
..Diatryma číhající v lese na kořist↓Diatryma byla masožravý velký pták lovící malé a středně velké savce a dokázala ulovit i Hyracotherium ,což byl předchůdce koní. Měřila přes 2 metry na výšku a měla mohutnou lebku se silnými čelistmi která byla velká 43 cm. Žila v obdobý Paleocén až po Eocén. Jednou vědci debatovali o tom ,zdali je diatryma býložravec nebo masožravec. Nejprve se domnívali ,že zobák používala k louskání ořechů jako např.papoušek ,ale v roce 1991 došli Lawrence Wittmer a Kenneth Rose k závěru analízy biomechanické čelisti ,že ptáci byli masožraví a že lovili savce žijící v té době. Diatryma byla pravděpodobně vyhubena hyenodontidy.

Leptoceratops

27. května 2011 v 15:08 Ptakopánví (Ornithischia)
Další napodobenina Leptoceratopse v nějakém Dinoparku.↓↓
Leptoceratops

Leptoceratops (''ještěr se štíhlým rohem'') - tento tvor byl dlouhý, štíhlý kolem 2-2,5 m měřící býložravec. Známý je z pozůstatků více jedinců, zřejmě šlo tedy o hojně se vyskytující zvíře. Žil před 68 až 65 milióny let (v období křídy). Jeho fosílie byly nalezeny na západě Severní Ameriky. Byl to tvor s krátkou a vysokou lebkou vybavenou jen krátkým kostěným límcem a zkrácenými předními končetinami, jeho zadní končetiny byly poměrně k tělu delší jako například u protoceratopse.

Dryosaurus

25. května 2011 v 20:46 Ptakopánví (Ornithischia)
Tito býložravci dorůstali do různých velikostí -někteří byli malí ,jiní velcí. Dryosaurus byl štíhlý a jeho jedinou obranou byl útěk. Proto možná mnoho jedinců hynulo už v mládí. Měl charakteristické zuby -dlouhé kořeny a korunky ve tvaru listů. Hodily se k okusování listí a jiné měkčí vegetace. Jeho velkou starostí bylo vyhnout se zašlápnutí diplodokem ,kamarasaurem nebo brachiosaurem ,kteří byli třicetkrát větší než on.

FAKTA:
Význam jména: dubový ještěr
Doba: svrchní jura
Zařazení: orniropod
Potrava: býložravec
Velikost: délka 3-4m
Naleziště,popsán: USA, Tanzanie, 1894
Některé obrázky tohoto dinosaura z mé knihy.

Edmarka

25. května 2011 v 16:21 Plazopánví (Saurischia)
kostra Edmarky
Edmarka rex byl velkým teropodním dinosaurem, žijícím v
pozdní juře ( před 154mil.-148mil.) na území dnešního USA. Šlo o
velkého dravého dinosaura, který mohl dosahovat délky
až přes 12 metrů, tím patřil k největším teropodům.Přesné
zařazení tohoto rodu je nejisté, byl však blízce příbuzný
rodu Torvosaurus.Podle některých paleontologů je přímo
novým druhem tohoto rodu, nikoliv samostatným rodem.
Binomické jméno : Edmarka rex

Smilodon

24. května 2011 v 17:08 Život po dinosaurech
Dvě samice tygra šavlozubého lovící obrovského toxodona.↓
Smilodon (''dýkový zub'') se na Zemi objevil před asi 2 miliony lety.Byla to ta nejmocnější koškovitá šelma všech dob.Vážila 300kg,dokonce se nelezly i exempláře které měli víc jak 400kg. Smilodoni měli mezi sebou vytvořená pevná pouta-vždy když se něco stalo,drželi pevně pohromadě.Taky lovili ve smečkách,to proto aby lépe ulovili kořist.Ulovenou kořist nemohli zakousnout svými zuby,nesměli,protože by si je mohli i zlomit-byly velmi křehké.Nejprve ji samice vahou svých těl museli přitisknout k zemi,teprve tehdy když se kořist nehýbala,použili své prosnulé zuby ,které byly ostré o obou stranách a bývali dlouhé přes 20 cm.Byli velice silnými šelmamy ,které dokázali hodně zrychlit,ale jejich tělo nebylo stavěno na delší pronásledování. Smilodoni byli velice úspěšnými a na Zemi žili ještě před 10 000 lety.Svět kolem nich se nakonec velmi změnil,začalo převládat suší a chladnější klima a velká zvířata ,kterými se živili vimizela.ÉRA ŠAVLOZUBÝCH TYGRŮ SKONČILA.
↓Samice tygra šavlozubého s mládětem. Samice a samec tygra šavlozubého.↓

Sonidosaurus

23. května 2011 v 17:02 Plazopánví (Saurischia)
Sonidosaurus byl asijský titanosaurus.Titanosauři
tvořili skupinu sauropodů s kostěnými deskami
na kůži.Měl dlouhé a silné trny vycházející přímo
vzhůru z páteře.Sonidosaurus svými rysy spojoval
starší i pozdější titanosaury.Někteří paleontologové
soudí ,že se jedná o raného titanosaura ,který
prošel vlastním vývojem v asijské izolaci daleko
od hlavních skupin titanosaurů.
Sonidosaurus

FAKTA:
Význam jména-ještěr ze Sonidu (Mongolsko)
Doba-svrchní křída
Zařazení-sauropod
Potrava-býložravec
Velikost-délka 9m
Naleziště,popsán-Čína,Mongolsko,2006

Sinraptor

23. května 2011 v 16:35 Plazopánví (Saurischia)
Tento ohromný jurský masožravec byl
větší než známější teropod alosaurus.
Jedna z jeho prvních fosilií měla na sobě
otisky zubů jiných predátorů,dokonce
snad sinraptorů.Tato zranění dokládají,
že teropodi při soubojích užívali zuby.
S lebkou dlouhou přes metr musely být
tyto potyčky dramatické a krvavé.
Sinraptor;))

FAKTA:
Význam jména-čínský lupič
Doba-svrchní jura
Zařazení-teropod
Potrava-masožravec
Velikost-délka 7,2m
Naleziště,popsán-Čína,1993