Duben 2011

Panthera leo spelaea

24. dubna 2011 v 14:01 Život po dinosaurech
Evropský jeskyně lev (''Panthera leo spelaea'') je blízký příbuzný africkému lvu.Byli nicméně o něco větší,asi 1,5 metru v kohoutku.Tato výška byla pravděpodobně kvůli větší velikosti býložravců jako je zubr.Obývali evropské a asijské stepi.Byli tu až do roku 10 000 před naším letopočtem,vyhynuli v důsledku změn v lokalitě. Fosílie byly nalezeny v celé Evropě a jeskynní lev také v jeskynních malbách,stejně jako sochy a jíl postavy.

Macrauchenia

24. dubna 2011 v 13:45 Život po dinosaurech

Macrauchenia (''dlouhá lama'') bylo exotické zvíře žijící ve stádu.Bylo to rychlé,ostražité zvíře které umělo hodně zrychlit a neuvěřitelně měnit směr.Tento druh zvířat žil v pozdním pleistocénu spolu s dalšími typickými druhy jako je Smilodon nebo Phorusrhacos.Samci Macrauchenií žili většinou sami mimo stáda a často se vydávali pást do lesa,kde s pomocí svého dlouhého čenichu strhávali čerstvé listí ze stromů.Macrauchenia nejsou příbuzná s žádným dnešním žijícím tvorem.Tohle zvíře žilo v Jižní americe před 7.miliony let a vyhynulo (asi) před 20 000 lety.

Coelophysis

24. dubna 2011 v 13:17 Plazopánví (Saurischia)
Coelophysis (''duté tělo'') byl teropod pocházející ze svrchního triasu.Měl protáhlou tlamu a dost dlouhé přední končetiny,což znamená,že jeho kořistí byli menší živočichové.V době,kdy žil byl nejrychlejším zvířetem na světě.V některých kostrách byly nalezeny zbytky vlastních mláďat v místech,kde by měl být žaludek.Proto se dlouho tradovalo,že tito dinosauři byli kanibalové.Ovšem práce z poslední doby ukázaly,že v případě důkazů o požírání vlastních mláďat došlo nejspíš k omylu.Množství koster tohoto teropoda se našlo v Novém Mexiku ( USA).
Coelophysis

Albertosaurus

24. dubna 2011 v 13:07 Plazopánví (Saurischia)
Albertosaurus žeroucí mršinu Corythosaura


Albertosaurus (''ještěr z Alberty'') se vzrůstem podobal svému blízkému příbuznému tyranosaurovi,ale byl menší a slabší.Oba dinosau´ři vypadali téměř shodně-a oba stejně děsili býložravce,jako byly kachnozobí a rohatí dinosauři.Albertosaurus měl jednu řadu zubů v každé čelisti,ale pod nimi současně vždy aspoň jednu řadu zubů připravených nahradit vylomené.Měl útlé dvouprsté přední končetiny,příliš krátké,než aby podaly potravu do tlamy-vědci dosud nevědí, k čemu mohly sloužit.

Před dinosaury

24. dubna 2011 v 12:55 Pravěké zajímavosti

Když první živořichové vystoupili na souš,museli se vyrovnat se svou hmotností.Stavba těla obratlovců se od základu změnila kvůli nutnosti nést tělo nad zemí a dýchat vzduch.Pak museli klást taková vejce,která na pevnině nevyschla.Jako první přestali být závislý na životě ve vodě nebo v jejím bezprostřední blízkosti plazi.Ti se pak rozdělili na dvě skupiny.První skupina synapsidů vedla později až k savcům.Větší skupina sauropsidů vyústila v dnešní době plazy a ptáky.Ve spodním triasu převládali synapsidi,ale ve svrchním triasu to již byli sauropsidi,kteří se lépe přizpůsobili tehdejšímu suchému klimatu a překlenuli tak více než 140 milionů let.

Megaloceros

22. dubna 2011 v 14:21 Život po dinosaurech
Megaloceros byl obrovký jelen který se vyvinul ve středním pleistocénu,asi před 40 000 lety.Megaloceros dorůstal v kohoutku výšky 2,1 metrů a délky těla kolem 3 metrů.Samci tohoto druhu měly jeden paroh velký jako dospělý člověk měl tedy rozpětí paroží kolem 3,7 metru.Tento tvor nemohl žít v lesích,jeho paroží by se lehce zakleslo mezi stromy.Obýval tedy studené stepi a tunry.Vyhynul asi před 7 700 lety.Zanechali zde ale potomstvo jeleny,daňky...

Mamutí mládě Dima

22. dubna 2011 v 13:28 Pravěké zajímavosti
Před 40 000 lety se mohl udávat následující příběh:Přes letní sibiřskou tundru se ubírala skupina mamutů.Jejich cestu lemovaly bahnité vodní toky.Ve skupině se nacházelo i mamutí mládě,které měřilo 90 cm a bylo mu osm až devět měsíců.Jeho mléčné kly se ještě naplno nevyvinuly.Mládě Dima (vědci jej tak pojmenovali podle místního potoka Dima) hravě pobíhalo kolem stáda.A pak se to stalo!Dima spadl do jámy plné hustého bahna.Jeho máma za ním ustrašeně přispěchala,ale svému malému již nedokázala pomoci.Dima zoufale přešlapoval,čímž se stále hlouběji propadal do bahenní tůně.Zakrátko se vyčerpané mládě ponořilo do bláta zcela a udusilo se.V permafrostu pak Dimovo tělo zmrzlo.Později ho zakryly vysoké usazeniny písku a štěrku a zabránily tak jeho rozmrznutí a rozložení.Roku 1977 jej objevil bagrista ze skupiny zlatokopů.Dima se dostal do muzea kde ho rozmrazili a poté zastavili do parafínu.Načernale zářící vosk tělo zakonzervoval.Dimovy ostatky představují nejzachovalejší mamutí tělesnou schránku,která kdy byla objevena.Dima tedy umožnil vědcům unikátní pohled na vymizený zvířecí druh.

Archelon

21. dubna 2011 v 16:11 Tvorové dávných vod
Archelon (''vládnoucí želva'') je rodem dávno vyhynulé obří želvy,je zřejmě největší dosud známou želvou všech dob.Měřila na délku přes 4 metry a od konce jedné ploutve ke druhé necelých 5 metrů,vážící kolem 2,2 tuny. Podle některých vědců se tyto želvy nepochybně dožívaly vysokého věku,zřejmě více než století.Vyhynula na samotném konci období křídy spolu s dalšími dinosaury.Nejbližšími současnými příbuznými této želvy jsou nejspíš kožatky a karety.


Diplocaulus

20. dubna 2011 v 20:47 Život před dinosaury
Diplocaulus (''dvojitý trn'') žil v Severní Americe asi před 270 miliony lety v permských rybníčcích,měřil 60 cm.Měl opravdu zvláštní výrůstky po stranách hlavy.Tyto výrůstky jsou vlastně prodloužené lícní kosti. Dnes se předpokládá, že jejich hlavní funkcí byla pomoc při plavání proti proudů, protože Diplocaulové měli velmi slabé nohy a ocas.Mláďata se rodila s normálně velkými lícními kostmi,takže se jim musely prodloužit až během cesty k dospělosti.Podobně velkou hlavu měl i příbuzný druh Diploceraspis.Jinak byl Diplocaulus poměrně velký podsaditý mlok patřící mezi lepospondyly.Měl slabý zploštělý ocas a ostré jehlicovité zuby.

Americký Mastodont

20. dubna 2011 v 20:23 Život po dinosaurech
Americký Mastodont (''Mammut americanum'') .Už podle názvu ''Americký'' se odvozuje odkud tento podivný tvor pocházel,žil od asi 3,7mil.-10 000 př.n.l.Mastodont se podobal mamutovi ve svém vzhledu,ale nebyl s ním až tak hodně příbuzný.Americký Mastodont byl velký savec,který obýval Severní Ameriku.Mastodonti měli podsadité nohy a dlouhé chlupy pokrývající jejich těla. Měli také obrovské kly,což v případě více rovně pak i jejich hodně vzdálení bratranci -Mamuti.