Duben 2011

Tanystropheus

30. dubna 2011 v 13:23 Tvorové dávných vod
Tanystropheus znamená ''dlouhá obratel''.Byl to až 6 metrů dlouhý,vodní archosaur žil v polovině triasu asi před 232 miliony lety.Měl dlouhý krk a ostré vroubkované zoubky.Charakteristyckým znakem pro toto zvíře byl poměrně silný ocas-Tanystropheus jim pohyboval ze strany na stranu, podobně,jako dnešní krokodýlové.Mezi prsty měl plovací blánu,takže byl ve vodě opravdu rychlý.


Corythosaurus

29. dubna 2011 v 20:32 Ptakopánví (Ornithischia)
Corythosaurus znamená ''ještěr s přilbou''-byl to kachnozobí dinosaurus žijící ve svrchní křídě.V hřebeni neboli v přilbě měl 2 duté komory,jimiž zvyšoval citlivost čichu a udržoval vlhkost.Dutiny hrály roli i při zesilování zvuků,které vydával.Tvar lebky a způsob vydávání zvuků se nejčastěji srovnává s lesním rohem.Hřeben tvoří zvětšená horní patra,která rostla dozadu přes vrchol lebky.Na délku tento tvor měřil 10 metrů a živil se rostlinnou potravou,jako spousta dalších ornitopodů.
Corythosaurus (''ještěr s přilbou'')

Allosaurus

26. dubna 2011 v 18:21 Videa

Ophtalmosaurus

26. dubna 2011 v 18:16 Tvorové dávných vod
Ophtalmosaurus (''oko ještěra'') byl typický jurský ichthyosaurid, který žil téměř po celém světě a tak obklopoval různé oceány. K pozornosti patří zejména jeho velké, "vypoulené" oči. Ophtalmosaurus mohl díky nim vidět i ve špatném světle, a pokud ve vodách byla zrovna noc, neměl problém lovit i ve tmě. Stejně jako jiní ichthyosauři tak pravděpodobně rodil živá mláďata. Ta neměla moc dlouhou dobu na to, aby se poprvé nadechla. Největší Ophtalmosauři dorůstali délky kolem 1,5 až 2 metrů a vážili přibližně 90 kg.

Masožraví dinosauři

26. dubna 2011 v 18:01 Pravěké zajímavosti
Masožraví dinosauři byli vybaveni přirozenými zbraněmi,tedy zuby a drápy.Známe řadu druhů zubů a drápů,každý z nich měl svou vlastní funkci.Zuby plnily dvě úlohy:zabíjet a trhat na kusy.Po celý dinosaaurův život se zuby obnovovaly-když se obrousily nebo vypadly,dorůstaly nové.Také drápy se vyvinuly v mnoha tvarech.Některé sloužily k uchvácení kořisti,jiné trhaly a ty pronikaly jako ostré čepele do těla.Obrana proti těmto zbraním spočívala hlavně v pancířích,trnech,shlukování do stád nebo v prostém útěku.

Býložraví dinosauři

26. dubna 2011 v 17:44 Pravěké zajímavosti
Živit se rostlinami ve druhohorách nebylo tak jednoduché jako dnes.Většina dinosaurů požírala cykasy a jehličnany.Tyto rostliny mají podstatně nižší nutriční hodnotu než dnešní krytosemenné.Proto býložravý dinosauři museli žrát nepřetržitě a měli tak velké trávící ústrojí.Potřebovali delší čas na to,aby z materiálu získali pokud možno veškerou energii.Pro lepší trávení hmoty sloužil jakýsi ''předžaludek'' vedle vlastního žaludku.Aby si tolik nekonkurovali,vyhledávali někteří potravu při zemi,jiní se živili přibližně v úrovni křovn a ti nejvyšší okusovali koruny stromů.

Atlascopcosaurus

26. dubna 2011 v 17:34 Ptakopánví (Ornithischia)
Atlascopcosaurus (''ještěr podle Atlas Copco'') byl malý třímetrový býložravec,který trávil život pojídáním listí a snažil se vyhýbat rychlejším masožravcům.Soudí se,že žil v rodinných společenstvích nebo menších stádech.Dinosauří zátoka ve Victorii v Austráii,kde byly pozůstatky atlaskopkosaura nalezeny,je zdřejmě slavnější než množství dinosaurů,kteří odtamtud pocházejí.Dinosauří zátoka byla totiž provrtána a přímo ve skalních útesech vznikladůlní díla,v nichž se dinosauři těží.Atlaskopkosaurus byl nazván podle firmy Atlas Copco,která dodala prostředky pro těžbu.
Atlascopcosaurus

Maiasaura

26. dubna 2011 v 16:52 Ptakopánví (Ornithischia)
Maiasaura (''dobrá plazí matka'') je kachnozobí dinosaurus který se dostal do symbolu státu Montana.Také mu patří první hnízdo s mláďaty nalezené na území USA.Ze studia mláďat a dospělých došli vědci k závěru,že maiasaura potřebovala zhruba rok,aby vyrostla do délky jednoho metru;dospělí měřili kolem 10 metrů.Tak rychlý růst vypovídá o tom,že tento dinosáurus spotřeboval mnohem více energie než dnešní plazi.


Dinosauři měli ptačí plíce

26. dubna 2011 v 16:37 Pravěké zajímavosti
Unikátní plíce schopné zpracovávat vzduch při nádechu i výdechu pomáhaly dinosaurům k fenomenálním výkonům.
Nejnovější výzkum fosílií druhohorních dinosaurů odhalil, že ve svých hrudních koších nesli plíce s anatomickou stavbou obdobnou plicím dnešních ptáků. Z ptačích plic vybíhají tzv.plicní vaky, které dovolují nejprve protáhnout vzduch plícemi při nádechu a pak jej při výdechu nabídnou plicní tkáni podruhé. Tento unikátní systém dýchání dovoluje ptákům pokrýt vysokou spotřebu kyslíku při letu. Americký badatel Patrick O'Connor z Ohio University došel studiem fosílií madagaskarského dinosaura Majungatholus atopus k závěru, že také dinosauří plíce byly vybaveny plícními vaky a dovolovaly druhohorním ještěrům dokonaleji zužitkovat vdechnutý vzduch. Toho využívali k zvládnutí namáhavého způsobu života především draví dinosauři, například i slavný Tyranosaurus.

Eryops

24. dubna 2011 v 14:16 Život před dinosaury
Eryops (''čerpající z obličeje'') je vymřelý rod obojživelníků z oddělení Stegocefala,jenž vyznačuje se značnými rozměry lebky dosahující až 60 cm a délka těla se pohybuje kolem 2 metrů.Žil obdobným způsobem jako dnešní krokodýlové,lovil na souši i ve vodě. Žil během staršího permu v Severní Americe.